เอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  เอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ

เอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ

 

  โพสต์ : 26-08-2020

 

นายนิคม   กลางหนองแสง

นายนิคม กลางหนองแสง
นายก อบต.

นายชวลิต  มูลทา

นายชวลิต มูลทา
ปลัด อบต.ท่ากระเสริม

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

หมู่.5 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

E-mail : - เบอร์ติดต่อ : 043-431682

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.thakasuem.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่