แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน- ข้อมูลทั่วไปแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ปี2564


องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

หมู่.5 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

E-mail : - เบอร์ติดต่อ : 043-431682

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.thakasuem.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่