รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี 2563- ข้อมูลทั่วไปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี 2563

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประจำปี 2563
1.  ปกรายงานแผน (ลงเว็บไซต์).pdf
2.  รายงานการติดตามแผน(ลงเว็บไซต์).pdf


องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม

หมู่.5 ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

E-mail : - เบอร์ติดต่อ : 043-431682

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.thakasuem.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่