ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคันคูดินริมแม่น้ำพอง บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง- ข่าวประชาสัมพันธ์

  

หน้าแรก  จัดซื้อจัดจ้าง  ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคันคูดินริมแม่น้ำพอง บ้านบึงเป่ง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

  โพสต์ : 14-08-2019

 

นายนิคม   กลางหนองแสง

นายนิคม กลางหนองแสง
นายก อบต.

นายชวลิต  มูลทา

นายชวลิต มูลทา
ปลัด อบต.ท่ากระเสริมองค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

E-mail : องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม เบอร์ติดต่อ : องค์การบริหารส่วนตําบลท่ากระเสริม

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.thakasuem.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่