เนื่องในโอกาส
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
ขอพระองค์ทรางพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม


เนื่องในโอกาส
วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
ขอพระองค์ทรางพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม