แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

ชื่อไฟล์ : 1678675143_20230307135021.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1679471022_20230322144236.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1683534771_แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1692067154_ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1678675143_20230307135021.pdf

ชื่อไฟล์ : 1679471022_20230322144236.pdf

ชื่อไฟล์ : 1683534771_แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566.pdf

ชื่อไฟล์ : 1692067154_ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2566.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP แหล่งท่องเที่ยว
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย