เว็บบอร์ด กระดานถามตอบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าแรก » เว็บบอร์ด » สอบถามปัญหาอื่นๆ » การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 25 มี.ค. 2565 น. อ่าน 327 ตอบ 1

หากมีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะดับ มีขั้นตอนการแจ้งอย่างไรครับ

RE : การซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

ประสานทางสมาชิกแต่ละหมู่บ้านในการแจ้งซ่อม หรือโทร. อบต. เบอร์ 043-431682

ตอบโดย : Admin เมื่อ 25 มี.ค. 2565 น.

1

ระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย