เว็บบอร์ด กระดานถามตอบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ค่ะ | องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าแรก » เว็บบอร์ด » สอบถามปัญหาอื่นๆ » ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ค่ะ

ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ค่ะ

โพสต์โดย : Admin เมื่อ 20 เม.ย. 2566 น. อ่าน 29 ตอบ 1

RE : ผู้สูงอายุที่อยู่ในคุกสามารถขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่ค่ะ

ขึ้นทะเบียนไม่ได้ค่ะ เพราะถือว่าได้รับการดูแลจากทางภาครัฐอยู่แล้ว หรือกรณีได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว ภายหลังต้องโทษ คดีสิ้นสุด ได้รับโทษจำคุก ถือ ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ เช่นกัน

ตอบโดย : Admin เมื่อ 20 เม.ย. 2566 น.

1

ระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย