แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ชื่อไฟล์ : 1646213171_แผน 66-70 ข้อมูลทั่วไป.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1646213198_แผน อบต.ท่ากระเสริม 66-70 บัญชีรายละเอียดโครงการ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647505551_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647505569_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม , เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647505593_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1659509574_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1659509731_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1659509759_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665125542_แผนพัฒนาท้องถิ่นปี่2561-2565แก้ไขครั้งที่2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665125568_แผนพัฒนาท้องถิ่นปี่2561-2565เพิ่มเติมฉบับที่6.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665125590_แผนพัฒนาท้องถิ่นปี่2566-2570เพิ่มเติมฉบับที่1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665125613_แผนพัฒนาท้องถิ่นปี่2566-2570เปลี่ยนแปลงฉบับที่1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665125629_แผนพัฒนาท้องถิ่นปี่2566-2570เพิ่มเติมฉบับที่2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1683534722_แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1646213171_แผน 66-70 ข้อมูลทั่วไป.pdf

ชื่อไฟล์ : 1646213198_แผน อบต.ท่ากระเสริม 66-70 บัญชีรายละเอียดโครงการ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1647505551_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1647505569_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม , เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1647505593_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1659509574_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1659509731_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1659509759_แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1665125542_แผนพัฒนาท้องถิ่นปี่2561-2565แก้ไขครั้งที่2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1665125568_แผนพัฒนาท้องถิ่นปี่2561-2565เพิ่มเติมฉบับที่6.pdf

ชื่อไฟล์ : 1665125590_แผนพัฒนาท้องถิ่นปี่2566-2570เพิ่มเติมฉบับที่1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1665125613_แผนพัฒนาท้องถิ่นปี่2566-2570เปลี่ยนแปลงฉบับที่1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1665125629_แผนพัฒนาท้องถิ่นปี่2566-2570เพิ่มเติมฉบับที่2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1683534722_แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP แหล่งท่องเที่ยว
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย