รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อไฟล์ : 1647334793_รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647334825_รายงานประมาณการรายรับ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647335344_ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน 2564.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1650601724_งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651037432_รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1652758824_รายงานการเงิน ประจำปีงบ 64 พร้อมรายงานผลการตรวจ ของ สตง..pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1666165408_รายงานจ่ายงบประจำปี65.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1672029154_งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1647334793_รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf

ชื่อไฟล์ : 1647334825_รายงานประมาณการรายรับ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1647335344_ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน 2564.pdf

ชื่อไฟล์ : 1650601724_งบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651037432_รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf

ชื่อไฟล์ : 1652758824_รายงานการเงิน ประจำปีงบ 64 พร้อมรายงานผลการตรวจ ของ สตง..pdf

ชื่อไฟล์ : 1672029154_งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย