รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

รายงานงบการเงิน ประจำไตรมาส 3

ชื่อไฟล์ : 1650531292_รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1650531487_รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1658388519_รายงานงบการเงิน ปี 65 ไตรมาสที่ 3.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1650531292_รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1650531487_รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1658388519_รายงานงบการเงิน ปี 65 ไตรมาสที่ 3.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย