แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ชื่อไฟล์ : 1647334989_ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649664852_ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649665348_ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649665467_ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1665125770_ข้อบัญญัติปี2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1647334989_ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649664852_ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649665348_ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649665467_ประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1665125770_ข้อบัญญัติปี2566.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย