แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565

ชื่อไฟล์ : 1647335878_ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1647335878_ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย