สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน  2565

ชื่อไฟล์ : 1647336172_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม .pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647336198_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิก.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647336827_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาค.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647336850_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม .pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1648180939_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1650530051_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม .pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1658390394_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน .pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1658390514_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาค.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1658390576_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนา.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1647336172_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม .pdf

ชื่อไฟล์ : 1647336198_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิก.pdf

ชื่อไฟล์ : 1647336827_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาค.pdf

ชื่อไฟล์ : 1647336850_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม .pdf

ชื่อไฟล์ : 1648180939_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1650530051_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม .pdf

ชื่อไฟล์ : 1658390394_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน .pdf

ชื่อไฟล์ : 1658390514_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาค.pdf

ชื่อไฟล์ : 1658390576_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนา.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย