รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ชื่อไฟล์ : 1648181182_รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1666232830_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาค.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1666232986_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาค.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1666233053_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยาย.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1666233100_ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1648181182_รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.pdf

ชื่อไฟล์ : 1666232830_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาค.pdf

ชื่อไฟล์ : 1666232986_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาค.pdf

ชื่อไฟล์ : 1666233053_ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยาย.pdf

ชื่อไฟล์ : 1666233100_ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย