รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ชื่อไฟล์ : 1648181182_รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1676878748_รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพั.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1698308694_รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1648181182_รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา.pdf

ชื่อไฟล์ : 1676878748_รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพั.pdf

ชื่อไฟล์ : 1698308694_รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2566.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP แหล่งท่องเที่ยว
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย