หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อไฟล์ : 1649663612_ประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ(4).pdf_140322_103531.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649663645_ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน.pdf_140322_103323.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649663668_ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน.pdf_140322_103323.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1649663707_ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง.pdf_140322_103442.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651049705_ประกาศ ก. กลาง เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1651049738_ประกาศ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ อบต..pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1649663612_ประกาศ ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ(4).pdf_140322_103531.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649663645_ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน.pdf_140322_103323.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649663668_ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน.pdf_140322_103323.pdf

ชื่อไฟล์ : 1649663707_ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง.pdf_140322_103442.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651049705_ประกาศ ก. กลาง เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.pdf

ชื่อไฟล์ : 1651049738_ประกาศ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ อบต..pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP แหล่งท่องเที่ยว ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย