รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ชื่อไฟล์ : 1651051226_รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 64.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1681800834_รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682408368__รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682826743_ข้อ O26 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพย.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1651051226_รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 64.pdf

ชื่อไฟล์ : 1681800834_รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682408368__รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 65.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682826743_ข้อ O26 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพย.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย