การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

ชื่อไฟล์ : 1682492021_ผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1710821777_แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ปี 2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1711937693_ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1682492021_ผลการดำเนินการประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2566 (รอบ 6 เดือนแรก).pdf

ชื่อไฟล์ : 1710821777_แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ปี 2566.pdf

ชื่อไฟล์ : 1711937693_ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP แหล่งท่องเที่ยว ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย