คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ชื่อไฟล์ : 1648178733_ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1648178765_แผนผังการลดขั้นตอนการทำงาน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1648178842_คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1648178954_13คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและก.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682056342_คู่มือประชาชน เบี้ยยังชีพ2566(2).pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686124346_คู่มือสำหรับประชาชน.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1648178733_ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือประชาชน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1648178765_แผนผังการลดขั้นตอนการทำงาน.pdf

ชื่อไฟล์ : 1648178842_คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1648178954_13คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและก.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682056342_คู่มือประชาชน เบี้ยยังชีพ2566(2).pdf

ชื่อไฟล์ : 1686124346_คู่มือสำหรับประชาชน.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP แหล่งท่องเที่ยว
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย