คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ชื่อไฟล์ : 1647319627_คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1647329660_คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1647319627_คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf

ชื่อไฟล์ : 1647329660_คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP แหล่งท่องเที่ยว
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย