การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ชื่อไฟล์ : 1651042996_รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682822503_ข้อ O43 รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1651042996_รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682822503_ข้อ O43 รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP แหล่งท่องเที่ยว
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย