สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 ไตรมาส

ชื่อไฟล์ : 1658390811_ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1658391119_ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1658394116_ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1658390811_ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1658391119_ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 3.pdf

ชื่อไฟล์ : 1658394116_ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย