ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

ขอเชิญชวนชาวตำบลท่ากระเสริมทุกท่านเข้าร่วมโครงการออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปี 2566

ในการออกให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ของ อบต.ท่ากระเสริม  และส่วนราชการอื่นๆ ระหว่างวันที่ 9 -20 มกราคม 2566

ชื่อไฟล์ : 1673179046_กำหนดการโครงการออกหน่วย อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย