รายงานการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

ชื่อไฟล์ : 1686022945_รายงานการประชุมสภาครั้งแรก.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686023668_รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686023692_รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686023777_รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686023796_รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686023817_รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686023866_รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686023924_รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686023965_รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686550253_สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686550272_สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1686550288_สมัยสามัญที่ 1 ปี 2566.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688529151_สมัยสามัญ สมัยที่ 4 24 พ.ย.2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688529154_สมัยสามัญ สมัยที่ 4 24 พ.ย.2565.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1686022945_รายงานการประชุมสภาครั้งแรก.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686023668_รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686023692_รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686023777_รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686023796_รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686023817_รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686023866_รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686023924_รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686023965_รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686550253_สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2566.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686550272_สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566.pdf

ชื่อไฟล์ : 1686550288_สมัยสามัญที่ 1 ปี 2566.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688529151_สมัยสามัญ สมัยที่ 4 24 พ.ย.2565.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688529154_สมัยสามัญ สมัยที่ 4 24 พ.ย.2565.pdfข้อมูลพื้นฐาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง Video กิจกรรม สินค้าOTOP แหล่งท่องเที่ยว
เข้าสู่ระบบสมาชิกระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย