ันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริมได้จัดทำโครงการเปิดศูนย์คัดกรองการใช้ยาเสพติดและปรับปรุงแก้ไขปัญหายาเสพติด ฟื้นฟูสภาะทางสังคมและตรวจคัดกรองการใช้ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar

ดูในอัลบั้มอื่น!


ระบบบริการออนไลน์ E-Service
ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย